Права споживачів

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

у сфері житлово-комунальних послуг

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право:

«Стаття 20. Права та обов'язки споживача

1. Споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу».

               

Відповідно до п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

29. Споживач має право на:

1) зменшення розміру плати у разі:

  • надання  послуг  не  в  повному  обсязі,  зниження їх якості, зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від затверджених   нормативів   (норм)  споживання; 
  • тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї  на підставі  письмової  заяви  споживача та офіційного документа,  що підтверджує  його/їх  відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового проживання,  роботи,  лікування,  навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

3) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності споживача  і  членів  його  сім'ї  (у разі відключення виконавцем холодної та  гарячої  води  і  опломбування  запірних  вентилів у квартирі (будинку садибного  типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття  пломб  за  свій  рахунок  протягом  доби  згідно  з письмовою заявою;

4) перевірку кількісних  і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях  тощо) у порядку,  встановленому  цими Правилами;

5) установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;

6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;

7) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

8) внесення  за  погодженням з виконавцем у договір змін,  що впливають на розмір плати за послуги;

9) звільнення від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та отримання компенсації   за   перевищення   строків   проведення аварійно-відбудовних робіт;

10) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди,  заподіяної  його  життю чи здоров'ю внаслідок неналежного  надання  або  ненадання  послуг.

Споживач має також інші права відповідно до законодавства.»

 

Необхідну інформацію про права споживачів послуг, які надає КП «Броваритепловодоенергія», споживачі можуть отримати на сайті (www.brovteplo.com.ua) або у абонентній службі підприємства за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 3а.